• Kaia Huuse

Åpen jobbsøknad!!


Jeg er visesanger, komponist og tekstforfatter. Jeg har levd av formidling i 20 år. Det er jeg, i all beskjedenhet, ganske god på. Jeg har også aleneomsorg for to aktive barn i oppvekst og for meg er ikke det lenger forenlig med å turnere på kveldstid. Det er et verdivalg iforhold til jobb og omsorgsoppgaver som er gjennomtenkt og riktig for meg. Jeg respekterer alle andre modeller.


Stikk i strid med ønsket om å få kvinner inn i lederstillinger, og i klar opposisjon til drømmen om at alle kvinner skal jobbe fullt, ønsker jeg meg en deltidsstilling (80% feks) , en helt vanlig ansattjobb som går på bekostning av karriere, lønn, status, økonomi og pensjonspoeng. Og som i visse miljøer vil bli gjenstand for hoderisting og vantro rundt middagsbordet. Men jeg ønsker å være hjemme når barna kommer fra skolen, jeg ønsker å ha energi til å følge opp lekser og fritidsaktiviteter, jeg ønsker å være en tilgjengelig voksen som orker å ta den kveldssamtalen med tenåringen som ikke kan bestilles til dagen etter, som værer at minstejenta bærer på noe hun ikke vil ut med. Jeg ønsker å slippe fysisk stress, å løpe fra sted til sted, oppgave til oppgave, med blodsmak i halsen, harehjerte og middag i bilen. Jeg ønsker å være mentalt tilstede for barna og meg selv og da kan jeg ikke være nedjobbet og bakpå til en hver tid.

Derfor ønsker jeg meg en deltidsjobb!!

Så dette er en åpen jobbsøknad. Jeg er en rev på kommunikasjon, formidling og språklige krumspill. Jeg elsker mennesker, er effektiv, arbeidsom, selvstendig, pålitelig og får folk til å føle seg sett, hørt og møtt. Kort sagt: en kjernekvinne! Jeg gjør en forskjell! Ansett meg!!

❤️Kaia


For møte el referanser:

send en mail til : kaiahuus@online.no


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle